E-zine Mens+
Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en speciale kortingen vanuit Mens+? Schrijf je (gratis) in voor het Mens+ E-zine en mis niets!

Page content

article content

Participatiewetgeving één jaar later.

Sinds januari 2015 is de participatiewetgeving in werking gesteld. Het doel van deze wetgeving is dat er tot 2026 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn ruim 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. We zijn momenteel ruim één jaar verder en kunnen concluderen dat de wet nog niet optimaal werkt. Wij vertellen u graag hoe deze nieuwe wetgeving in elkaar zit en hoe u hier op kan anticiperen.

Wat is de participatiewet?

De participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met een ziekte of handicap aan het werk te krijgen. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong). Het kabinet en werkgevers hebben dit afgesproken om extra banen te creëren.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Voor u als werkgever heeft de participatiewet voor- en nadelen. Wanneer u een werkgever bent, wordt van u verwacht dat u een actieve rol speelt binnen deze nieuwe wet. U kunt bijvoorbeeld onderzoeken of er mogelijkheden zijn binnen uw organisatie om iemand met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Wanneer u dit doet, krijgt u op verschillende manieren ondersteuning van het UWV en gemeenten, namelijk door:
– Professionele begeleiding van jobcoaches: een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan. Het voordeel hiervan is dat uw werknemer persoonlijke trainingen, inwerkprogramma’s en/of begeleiding op de werkvloer krijgt.
– Loonkostensubsidie: wanneer u iemand, met een arbeidsbeperking, in dienst neemt, kunt u subsidie aanvragen als hij minder dan het minimumloon kan verdienen. Met deze loonkostensubsidie krijgt u het verschil tussen loonwaarde en minimumloon terug.
– Werkplekvoorzieningen: als u iemand in dienst neemt met een handicap of ziekte, is het vaak zo dat u de werkplek moet aanpassen of creëren. Het UWV helpt u dan via het bedrijfsadvies.

Quotumwet

Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. In 2016 gaat het ministerie van Sociale Zaken de Werkgelegenheid kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Voldoen deze werkgevers daar niet aan? Dan kan het zijn dat zij vanaf 2018 een quotumheffing van € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moeten betalen.

De participatiewetgeving versoepelt

Inmiddels zijn door staatssecretaris Jette Klijnsma voorstellen ingediend om de participatie te versoepelen. De bedoeling hiervan is om de doelgroep te verruimen ofwel meer mensen komen in aanmerking om weer snel aan het werk te kunnen gaan. Door te strenge criteria zouden weinig mensen in aanmerking komen voor deze extra arbeidsplekken. Om de doelgroep te verruimen worden (ex)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door het UWV nu direct toegelaten tot de doelgroep.

Subsidiemogelijkheden

Wanneer u een medewerker in dienst hebt met een arbeidsbeperking kunt u in het eerste halfjaar een loonkostensubsidie van 50% van het wettelijk minimumloon krijgen. Hierna moet u de loonwaarde bepalen van de medewerker en daarna wordt de loonkostensubsidie aangepast.  Deze loonwaardebepaling heeft u op vaste momenten. Een nieuwe regel is dat gemeenten mogen afwijken van deze vaste momenten. Door deze maatregelen wordt het voor mensen met een beperking, die niet het minimumloon kunnen verdienen, gemakkelijker om aan het werk te komen. In het voorjaar van 2016 wordt hier meer duidelijkheid over gegeven. Het zijn namelijk nog steeds voorstellen die goedgekeurd moeten worden in de Tweede Kamer.

Advies over participatiewet in uw bedrijf?

Hopelijk heeft u na het lezen van dit artikel antwoord gekregen op de vraag: “Wat is de participatiewetgeving?”. De wetgeving blijft een lastig verhaal voor veel werkgevers. Wij van Mens+ zijn altijd op de hoogte van wetswijzingen en kunnen ondernemers helpen op dit gebied. Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met ons om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Comment Section

0 reacties op “Participatiewetgeving één jaar later.

Plaats een reactie


*