'Personeelsverzekeringen, een grote verantwoordelijkheid'

Ondernemingen met veel medewerkers hebben zelf de mogelijkheid om via verzekeringscollectieven voordelige personeelsvoorzieningen af te sluiten voor hun medewerkers. Maar hoe doe je dat als werkgever wanneer je personeelsbestand beduidend kleiner is?


Door alle personeelsleden van onze klanten te koppelen tot één collectief kan Mens+ voor alle personeelsleden van onze relaties via een tweetal verzekeringsmaatschappijen voordelige verzekeringen aanbieden. Een mooi voordeel voor de medewerker en tevens een goede secundaire arbeidsvoorwaarde die onze relaties kunnen aanbieden aan hun medewerkers.

Gemak en voordeel met onze schadeverzekering collectiviteit

Mens+ heeft met Centraal Beheer Achmea een collectiviteit afgesloten waarbinnen alle personeelsleden van onze klanten met korting privé verzekeringen zoals o.a. autoverzekering woning en inboedelverzekering etc. kunnen afsluiten. Kortingen die kunnen oplopen tot 10% van het reguliere verzekeringstarief. U als werkgever biedt deze faciliteit aan en uw medewerkers sluiten zelf via internet met korting hun verzekering af. Door middel van het invoeren van een door Mens+ te verstrekken werkgeverscode ontvangt de medewerker direct de juiste premie. Een kind kan de was doen.

Gemak en voordeel met  onze zorgverzekering collectiviteit

Met IAK heeft Mens+ de afspraak dat personeelsleden van onze klanten gebruik kunnen maken van de Mens+ werkgevers collectiviteit. Diverse maatschappijen zoals o.a. CZ en VGZ zijn aangesloten bij deze collectiviteit. Kortingen kunnen oplopen tot 8 % van het reguliere tarief van de Basisverzekering en tot 10% op aanvullende verzekeringen. Ook hierbij gaat uw medewerker zelfstandig te werk en kan u deze faciliteit aanbieden als extra secundaire arbeidsvoorwaarden.

Overtuigd? Of wilt u meer weten?

In beide gevallen is het dan verstandig om even contact op te nemen met ons!

Mail, bel of breng een bezoekje aan Strijp-S. Wij helpen u graag verder!