Esther Goethart

Met ruim 20 jaar ervaring als senior manager in het bedrijfsleven richt Esther zich nu op verschillende vormen van conflictbeheersing binnen bedrijven. Het klinkt als een cliché, maar overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Deze kunnen een grote impact hebben op de bedrijfsvoering, de ene keer meer merkbaar dan de andere keer.

Esther geeft concrete adviezen en handvatten voor preventieve maatregelen, maar helpt ook bij het oplossen van conflicten. Zij is zowel resultaat- als mensgericht, pragmatisch en heeft een werkstijl die zich als ‘zacht op de relatie, hard op de inhoud’ laat omschrijven.

Als gecertificeerd mediator begeleidt zij arbeids- en zakelijke conflicten en daarnaast treedt zij op als extern vertrouwenspersoon. Bij samenwerkingsproblemen of dreigende conflicten treedt zij 

 ook op als bemiddelaar, een meer informele manier van oplossen dan mediation.

Voor de volgende zaken kunt u bij Esther terecht:


  • arbeidsconflicten over functies, roosters, salaris
  • ziekte-, verzuim- of re-integratie problematieken, gerelateerd aan conflict
  • exit mediation, transitievergoedingen, ontslag
  • conflict ondernemer/leidinggevende met medewerker
  • conflicten tussen collega’s
  • conflicten bij fusies of reorganisaties
  • conflicten met een leverancier of afnemer
  • inzet als extern vertrouwenspersoon


Elke mediation wordt afgesloten met een bindende (vaststellings-)overeenkomst.