Kristel Geurts

Kristel Geurts, arbeidsdeskundige, heeft meerdere jaren ervaring op het gebied van arbo gerelateerde werkzaamheden, waarbij altijd de nadruk heeft gelegen op werkzaamheden in het kader van verzuimbegeleiding. Vanwege haar werkervaring op het gebied van verzuim en opleidingen op het gebied van arbeids- en organisatie psychologie, klinische neurofysiologie en een opleiding tot arbeidsdeskundige, beschikt ze over een gedegen basis voor het arbeidsdeskundige vak.

Kristel stemt af met alle betrokkenen in afzonderlijke gesprekken dan wel door de uitvoering van driegesprekken. Alle opdrachten die door haar uitgevoerd worden, zullen maatwerk zijn vanwege het unieke karakter van iedere organisatie en individu. Kristel zal dan ook de tijd nemen om zowel opdrachtgever, werkgever als werknemer te voorzien van goed advies en inzicht te verschaffen in de mogelijke consequenties. Haar manier van communiceren is daarbij helder en concreet.