“Verzuimbegeleiding, een grote verantwoordelijkheid”

Verzuim onder medewerkers: ook daarvoor bent u als werkgever verantwoordelijk. Zieke werknemers, werknemers met een langdurige blessure of vanwege persoonlijke of onbekende motieven. De begeleiding die daarbij hoort komt op uw bord te liggen. U bent daarbij verantwoordelijk voor zowel de verzuimbegeleiding als de re-integratie van uw medewerkers.


Daarvoor is de Wet Verbetering Poortwachter tot stand gebracht. Deze wet gaat de strijd aan met langdurige arbeidsongschiktheid of andere omstandigheden. Hierbij wordt verlangd dat de werkgever en werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inzet om de betreffende werknemer binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek terug op de werkvloer te krijgen.


U als werkgever heeft hierbij een aantal verplichtingen, al vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid. Zo wordt u geacht een probleemanalyse op te laten stellen, een Plan van Aanpak te maken, een re-integratiedossier bij te houden, ontwikkelingen rapporteren en nog een groot aantal andere handelingen uit te voeren. Kortom, er komt een hoop bij kijken. Daarnaast kan het u ook veel geld kosten wanneer de handelingen niet correct volgens de wet worden uitgevoerd.

“De verzuimbegeleiding van uw medewerkers in handen van Mens+?”

Dan zijn dit de voordelen:

  • U bespaart niet enkel veel tijd, maar u heeft ook minder kosten
  • U heeft een specialistisch team om u heen;
  • Het specialistisch team kent uw bedrijf vanwege alle overige HR begeleiding;
  • Het team staat dicht bij u als ondernemer;
  • U voldoet te allen tijde aan alle wettelijke eisen.

Overtuigd? Of wilt u meer weten?

In beide gevallen is het dan verstandig om even contact op te nemen met ons!

Mail, bel of breng een bezoekje aan Strijp-S. Wij helpen u graag verder!