Conflicthantering

Binnen een organisatie werken verschillende soorten mensen. Zo heeft de ene medewerker een vrolijk en positief karakter, maar kan de ander bijvoorbeeld introvert en impulsief zijn.  Iedereen is verschillend en zal daarom anders omgaan met situaties en conflicten. Een conflict ontstaat al snel wanneer mensen andere belangen hebben. Door middel van conflicthantering kunt u als ondernemer effectief en snel omgaan met belangentegenstellingen van uw medewerkers.

Conflicten op het werk

Een conflict heeft vaak een negatief karakter. Dit komt doordat een conflict tijd kost, het veroorzaakt slechte beslissingen en het leidt ertoe dat werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Ruim 6% van de mensen die hun baan hebben opgezegd, geven als reden dat zij dit deden doordat ze een arbeidsconflict of een verstoorde werkrelatie ervaarden. Tegenwoordig komen conflicten vaker voor, want de werkomgeving legt steeds meer de nadruk op individueel functioneren en zelfregulering. Het is daarom belangrijk om effectief om te kunnen gaan met conflicten. U kunt daar als werkgever een belangrijke rol in spelen.

Uw rol als werkgever binnen conflicthantering

Het is belangrijk om op tijd in te grijpen wanneer er een conflict binnen uw organisatie ontstaat. Als u dit tijdig in de gaten heeft én op een effectieve manier hierop inspeelt, zorgt u ervoor dat de werksfeer en productiviteit op peil gehouden worden. Wanneer uw medewerkers een conflict hebben is het te allen tijde van belang dat u als ondernemer als gesprekspartner kan optreden. Het meest effectief is als u een neutrale houding aanneemt.  U leidt het gesprek en zorgt ervoor dat de twee partijen elkaars belangen en doelstellingen kunnen verwoorden. U bent als het ware een bemiddelaar tussen de twee medewerkers. Het is lastig voor u als werkgever om tussen beide medewerkers in te staan. Daarnaast heeft u vaak andere zaken aan u hoofd. Een externe partij ter ondersteuning kan gemakkelijk uitkomst bieden bij conflicten.

Ondersteuning van Mens+

Mens+ gaat met beide partijen in gesprek en op zoek naar een passende oplossing. In sommige gevallen is de juridische weg de enige passende oplossing, maar wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Wij van Mens+ ondersteunen u graag op het gebied van conflicthantering. Neem gerust contact op met ons om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.