Re-integratietraject

Wanneer uw medewerker langdurig ziek is of wegens andere redenen langdurig verzuimt, heeft u een lange tijd een medewerker minder tot uw dienst. Het is dan verstandig dat u samen met uw medewerker aan een re-integratietraject begint. Als werkgever bent u verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Dit is niet alleen bevorderlijk voor uw medewerker maar ook voor u als werkgever. U heeft er namelijk weer een extra mankracht bij.

Re-integratietraject 1e spoor
Wanneer een medewerker terug aan het werk gaat bij dezelfde werkgever in dezelfde of een andere functie spreken we van re-integratie 1e spoor. U als werkgever bent verplicht om samen met de arbodienst of bedrijfsarts ervoor te zorgen dat uw medewerker weer terug aan het werk kan. Dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Mens+ kan u helpen met intensieve begeleiding waardoor uw medewerker weer snel aan het werk kan. Wanneer u uw medewerker intensieve begeleiding geeft tijdens het 1e spoor, is de kans groot dat het verzuim wordt verkort. Hierdoor worden de energie en kosten voor u als werkgever bespaard.

Re-integratietraject 2e spoor
Wanneer de terugkeer van een medewerker bij de eigen werkgever niet lukt, spreken we van een re-integratie 2e spoor. Het verschil is dus dat een medewerker niet terugkomt bij zijn huidige werkgever. Bij dit traject wordt veel inspanning van de werkgever verwacht. Wat dat betreft heeft het 2e spoor veel te maken met outplacement. De medewerker moet intensieve begeleiding krijgen bij het zoeken naar en het vinden van een passende functie.

Intensieve begeleiding biedt uitkomst
Mens+ ondersteunt, helpt en adviseert u graag met het re-integreren van uw medewerkers. Als eerste stap stellen wij een concreet stappenplan op en zorgen we voor persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van dit plan. Hierbij staat duurzame werkhervatting centraal. Indien gewenst zorgt Mens+ voor een job coach op de werkvloer om uw medewerkers extra te begeleiden. Door de intensieve begeleiding en aanpak van Mens+ wordt het Wet Verbetering Poortwachter traject gewaarborgd. Wanneer het verzuim van uw medewerker toch twee jaar gaat duren, kan u door middel van de aantoning van intensieve begeleiding voorkomen dat het UWV de re-integratie inspanningen als onvoldoende beschouwt.

Kom in contact met Mens+
Wanneer uw medewerkers ziek worden of om andere redenen een lang verzuim hebben, bent u verplicht om ze actief te begeleiden door middel van een re-integratietraject. Het kost u als werkgever veel energie en werk waardoor u minder tijd hebt om te ondernemen. Wij bieden MKB-bedrijven uitkomst als het gaat om verzuimbegeleiding, re-integreren en persoonszaken. Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.