Persoonlijk ontwikkelingsplan

Het recht op het persoonlijk ontwikkelingsplan wordt in steeds meer cao’s geïntroduceerd. In dit plan worden afspraken over de ontwikkeling van de individuele medewerker in samenspraak met de werkgever vastgelegd. Denk hierbij aan afspraken over scholing, advies en coaching. Het doel van het persoonlijk ontwikkelingsplan voor de werkgever is het behouden van het personeel en het verbreden van de inzetbaarheid. De afspraken die gemaakt worden tussen u en uw medewerker worden gekoppeld aan het huidige en het toekomstige functioneren van de medewerker. Een medewerker kan bijvoorbeeld een verbreding/specialisatie van zijn functie voor ogen hebben. Met ondersteuning en advies van Mens+ kunt u als werkgever ervoor zorgen dat u het persoonlijke ontwikkelingsplan en alles wat daarbij komt kijken op de juiste manier aanpakt.

Voordelen persoonlijke ontwikkelingsplan voor de werkgever

Als werkgever wilt u het beste halen uit uw medewerker. Een ontwikkelingsplan brengt veel voordelen met zich mee. Mens+ vertelt u graag de voordelen hiervan:

  • U kunt zorgen dat de kennis en vaardigheden van het personeel blijven aansluiten op uw bedrijfsdoelen
  • Uw medewerkers zijn gemotiveerd, omdat ze hun eigen ambities kunnen verwezenlijken.
  • U kunt gebruik maken van alle talenten van het personeel.
  • Uw medewerkers zijn breder inzetbaar zodat u flexibeler kunt opereren.
  • Werving en selectie kosten minder als meer medewerkers doorgroeien naar andere functies.
  • Zowel het verzuim als het verloop wordt kleiner, de arbeidssatisfactie groter.
  • U kunt fysieke of psychische overbelasting makkelijker voorkomen.
  • U kunt opgebouwde expertise langer in huis houden.

Vormgeving

Drie vragen staan centraal bij de vormgeving van het persoonlijk ontwikkelingsplan. Deze drie vragen dienen door de medewerker en werkgever beantwoord te worden. De eerste vraag heeft betrekking op ‘waar sta ik?’, de tweede vraag ‘waar wil ik naartoe?’ en de derde vraag staat in het teken van ‘wat heb ik nodig om daar te komen?’. Mens+ helpt u graag om het verschil tussen vraag een en vraag twee te limiteren. Dit kan gedaan worden middels een gesprekscyclus.

Meer informatie of advies?

Menselijke kwaliteiten, mits goed ingezet, kunnen u concurrentievoordeel opleveren. Maar hoe doet u dat en waar begint u? Dat is ons vakgebied. Wilt u meer informatie over het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan? Of wilt u inhoudelijk advies over wat Mens+ voor u allemaal kan betekenen, neem dan gerust contact met ons op.