Verzuimbegeleiding

Als werkgever kunt u te maken krijgen met werknemers die ziek zijn of een tijdje niet kunnen komen werken vanwege persoonlijke of onbekende redenen. Verzuimbegeleiding is een belangrijk aspect van het arbobeleid. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw medewerkers. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel langdurig verzuim door ziekte terug te dringen. Het is een proces tussen u en uw medewerker waarbij wij ,Mens+, u kunnen adviseren en ondersteunen.

Ziekteverzuim
Wij ontmoeten dagelijks werkgevers die hun frustratie uiten over het ziekteverzuim. Vaak loopt een bedrijf uit onwetendheid financiële schade op die kunnen oplopen tot flinke bedragen. Als werkgever wordt u verplicht om het loon van uw medewerker twee jaar door te betalen. Zowel u als uw medewerker moeten bijdragen aan het voorkomen van verzuim. U kunt het verzuim verminderen door onderstaande maatregelen te treffen:

  • U houdt regelmatig contact met zieke werknemers.
  • U organiseert en handhaaft Arbo- en verzuimbeleid.
  • U houdt zich aan wettelijke veiligheidsnormen.

Om langdurig verzuim te voorkomen kunt u de hulp inschakelen van een externe organisatie.

Waarom is verzuimbegeleiding belangrijk?
Wanneer u uw verzuimbegeleiding niet op orde heeft kan het verzuim van uw medewerkers u veel geld gaan kosten. Met een goede begeleiding van uw verzuimende medewerkers kunt u het verzuim van uw medewerkers zo kort mogelijk houden en daarmee geld besparen op verzuimkosten. Als werkgever moet u direct adequaat handelen op de dag dat een werknemer zich ziek meldt. U heeft direct te maken met de Wet Verbetering Poortwachter waarbij u geacht wordt uw medewerker de juiste begeleiding te bieden. Nadat u te horen heeft gekregen dat uw medewerker verzuimt, kunt u analyseren of het gaat om kort of lang verzuim. Zodra u weet hoe het met uw medewerker is, en om wat voor soort verzuim het gaat, kunt u vaststellen om welk traject het gaat. Het is belangrijk om grip op verzuim te krijgen zodat u kan inspelen op de lengte van het verzuim. Daarnaast kunt u geld besparen op verzuimkosten. Hieronder de voordelen bij verzuimbegeleiding van Mens+ kort opgesomd:

  • U bespaart niet enkel een hoop tijd, maar ook geld;
  • Een specialistisch team om u heen;
  • Het specialistisch team kent uw bedrijf wegens alle overige HR begeleiding;
  • Het team staat dicht bij u als ondernemer;
  • U voldoet te allen tijde aan alle juridische eisen.

Overtuigd? Of wilt u meer weten? In beide gevallen is het dan verstandig om even contact op te nemen met ons! Maak kennis met Mens+
Wilt u weten hoe u ziekteverzuim binnen uw organisatie adequaat en constructief aanpakt? Wij zorgen ervoor dat u als werkgever grip krijgt en houdt op het verzuim om zo hoge verzuimkosten te voorkomen. Mens+ helpt en ondersteunt u graag met verzuimbegeleiding. Neem contact op met ons voor een vrijblijvend gesprek.

Mail, bel of breng een bezoekje aan Strijp-S. Wij helpen u graag verder!